Privacyverklaring Claudia Otten Photography

Claudia Otten Photography, Plantage Badlaan 14-3, 1018 TH Amsterdam, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Claudia Otten Photography
Plantage Badlaan 14-3
1018 TH Amsterdam
tel+31 20 846 55 05
+31 6 4227 4207
www.claudiaotten.com
info@claudiaotten.com

Claudia Otten Photography respecteert de privacy van haar klanten, en van de bezoekers van
haar website www.claudiaotten.com. Ik zorg dat persoonlijke informatie die u mij verschaft,
vertrouwelijk wordt behandeld en ik verwerk uw persoonsgegevens op een wijze die in
overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en
deze privacyverklaring.

Cookies
Claudia Otten Photography gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Claudia Otten Photography verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn
diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Claudia Otten Photography verwerkt gegevens met als doel:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ten behoeve van diensten en/of producten
  die door Claudia Otten Photography worden aangeboden
 • Voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met Claudia Otten Photography en
  aangesloten derden
 • Om mijn klanten van informatie te voorzien over mijn diensten en producten

Gegevens die ik kan verwerken

 • naam, adres, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s) t.b.v. facturatie en klantcontact bewaar ik gedurende klantrelatie en/of wettelijke bewaartermijn
 • bankgegevens t.b.v. administratie bewaar ik gedurende klantrelatie
 • contracten t.b.v. administratie bewaar ik gedurende de wettelijke bewaartermijn
 • facturen t.b.v. administratie bewaar ik gedurende de wettelijke bewaartermijn

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt ten allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook
kunt u eventuele toestemming voor gegevensverwerking en plaatsing van uw foto op mijn website
intrekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Claudia
Otten Photography.
U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand te sturen aan u of
een andere, door u genoemde organisatie.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@claudiaotten.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie de volgende onderdelen zwart: uw pasfoto, de strook met nummers
onderaan het paspoort, het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer. Dit ter bescherming
van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk op uw verzoek.
Claudia Otten Photography wil u er op wijzen dat u een klacht kunt indienen bij de nationale
toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.